Krasuha

Srbija želi da nabavi ruski sistem za elektronsko ratovanje Krasuha, potvrdio je danas prilikom obilaska kasarne „Mija Stanimirovi?“ u Nišu predsednik Srbije Aleksandar Vu?i?.

Nakon medijskog predstavljanja doniranih tenkova iz Rusije T-72B1 MS predsednik je obišao takti?ko-tehni?ki zbor sredstava u naoružanju Kopnene vojske. Vu?i? je, kao i mnogo puta do sada, pred kamerama u prenosu Tanjuga uživo otkrio detalj koji Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu objavili. U trenutku prezentacije (po?inje od 24:48 na snimku) multisenzorskog ure?aja kojeg koriste izvi?a?i, Vu?i? je postavio par pitanja o tehni?kim performansama sredstva ali mu je u glavi o?igledno bila informacija o kojoj je, verovatno, ve? pri?ao sa pomo?nikom ministra odbrane za meterijalne resurse dr. Nenadom Miloradovi?em i ubrzo je sko?io na drugu temu, pri tom mešaju?i termine:

–  Imamo li mi optoelektronske ure?aje za ometanje, u pore?enju sa drugima, i ako nemamo šta je najbolje da se uzme? –

Zbunjeni podoficir se snašao koliko je mogao u tom trenutku i konstatovao da Vojska Srbije generalno ima jedinice za Elektronska izvi?anja i protivelekstronska dejstva.

Miloradovi? potom pokušava da vrati predsednika na temu ali Vu?i?, o?igledno se se?aju?i informacije koja mu je data od strane ili Miloradovi?a ili nekoga iz Vojske Srbije, pred kamerama Miloradovi?u odgovara:

– To je ono Krasuha što ste tražili i tako dalje? –

Sada Miloradovi? kao malopre zbunjeni podoficir jednostavno potvr?uje da „to“ ometa i „obara“ bespilotne letelice. Nakon ove razmene obilazak se nastavlja.

GALERIJA