Probni post

Kako se može videti na snimku rumunska civilna registracija je uklonjena (verovatno pred dobijanje jermenske EK-Hoo3) i celokupna flota kompanije se sa nalepnicama crvenog krsta o?igledno ustupa na službu državi što je 3. novembra potvrdio i ministar zdravlja Jermenije. Helikopteri su aktivno uklju?eni u evakuaciju ranjenika tokom konflikta što svedo?i i snimak Erbasa H160 EK-H004 kompanije koji je  snimljen kako prevozi ranjenike do bolnice. Armheli je od prošle godine, nabavkom Erbasa H125, po?ela da se bavi MEDEVAC letovima kao civilni provajder a Gazela je o?igledno poslednje poja?anje floti tokom ratnih dana. Nije poznato da li je zaista i upotrebljena (kao dosta drugog nevazduhoplovnog naoružanja sa ovih prostora) tokom ratnih dejstava koja su završena 10. novembra.

Nismo uspeli da prona?emo fotografiju JNA Gazele 12616. Nešto najbliže što je mogu?e na?i su fotografije „612“ i 12611 kao RA-1341K koja je zapravo serijski broj 003.

Ažurirano: Zahvaljuju?i ?itaocu portala Aleksandru Perduvu dobili smo fotografiju Gazele „12616“. Aleksandar je, kako kaže, kao mali sam pravio album vojnih letelica od ise?aka fotografija iz štampe 80-tih godina. Hvala Aleksandre!

Kako se može videti na snimku rumunska civilna registracija je uklonjena (verovatno pred dobijanje jermenske EK-Hoo3) i celokupna flota kompanije se sa nalepnicama crvenog krsta o?igledno ustupa na službu državi što je 3. novembra potvrdio i ministar zdravlja Jermenije. Helikopteri su aktivno uklju?eni u evakuaciju ranjenika tokom konflikta što svedo?i i snimak Erbasa H160 EK-H004 kompanije koji je  snimljen kako prevozi ranjenike do bolnice. Armheli je od prošle godine, nabavkom Erbasa H125, po?ela da se bavi MEDEVAC letovima kao civilni provajder a Gazela je o?igledno poslednje poja?anje floti tokom ratnih dana. Nije poznato da li je zaista i upotrebljena (kao dosta drugog nevazduhoplovnog naoružanja sa ovih prostora) tokom ratnih dejstava koja su završena 10. novembra.

Nismo uspeli da prona?emo fotografiju JNA Gazele 12616. Nešto najbliže što je mogu?e na?i su fotografije „612“ i 12611 kao RA-1341K koja je zapravo serijski broj 003.

Ažurirano: Zahvaljuju?i ?itaocu portala Aleksandru Perduvu dobili smo fotografiju Gazele „12616“. Aleksandar je, kako kaže, kao mali sam pravio album vojnih letelica od ise?aka fotografija iz štampe 80-tih godina. Hvala Aleksandre!

Kako se može videti na snimku rumunska civilna registracija je uklonjena (verovatno pred dobijanje jermenske EK-Hoo3) i celokupna flota kompanije se sa nalepnicama crvenog krsta o?igledno ustupa na službu državi što je 3. novembra potvrdio i ministar zdravlja Jermenije. Helikopteri su aktivno uklju?eni u evakuaciju ranjenika tokom konflikta što svedo?i i snimak Erbasa H160 EK-H004 kompanije koji je  snimljen kako prevozi ranjenike do bolnice. Armheli je od prošle godine, nabavkom Erbasa H125, po?ela da se bavi MEDEVAC letovima kao civilni provajder a Gazela je o?igledno poslednje poja?anje floti tokom ratnih dana. Nije poznato da li je zaista i upotrebljena (kao dosta drugog nevazduhoplovnog naoružanja sa ovih prostora) tokom ratnih dejstava koja su završena 10. novembra.

Nismo uspeli da prona?emo fotografiju JNA Gazele 12616. Nešto najbliže što je mogu?e na?i su fotografije „612“ i 12611 kao RA-1341K koja je zapravo serijski broj 003.

Ažurirano: Zahvaljuju?i ?itaocu portala Aleksandru Perduvu dobili smo fotografiju Gazele „12616“. Aleksandar je, kako kaže, kao mali sam pravio album vojnih letelica od ise?aka fotografija iz štampe 80-tih godina. Hvala Aleksandre!

GALERIJA